Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

ΝΕΜΕΣΙΣ


Μήπως ψηφίσαμε ἰδιοτελῶς; Ἂν ναί, ἦρθε ἡ ὥρα νὰ πληρώσουμε τίς συνέπειες τῆς ἐπιλογῆς μας!

Δυστυχῶς, τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν δείχνουν πώς μεγάλη μερίδα τοῦ κόσμου ψήφισε γιὰ νὰ μὴ χάσει τὸν μισθουλάκο του (ὅσος ἀπέμεινε δηλαδὴ) καταδικάζοντας τὶς ἑπόμενες γενιὲς καὶ τὴν χώρα σὲ πολυετῆ εὐρωπαϊκὴ σκλαβιά. Ἡ Ἱστορία θὰ γράψει ὅτι στὴν ΠΡΟΔΟΣΙΑ ὑπῆρξε καὶ ἡ συναίνεση τοῦ λαοῦ ποὺ νικήθηκε ξανὰ ἀπὸ τὴν ἀδυσώπητη τρομολαγνεία τῶν μμέ. Φαντάζεστε νὰ σκεφτόταν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο οἱ Ἕλληνες τὸ 1940;;;

Γέροντας Παΐσιος: Ὅποιος ψηφίζει ἰδιοτελῶς, θά ἐπιτρέψει ἡ θεία δικαιοσύνη νά τό πληρώσει
Ὅταν πλησίαζε ὁ καιρός γιά τίς ἐθνικές ἐκλογές, πολλοί προσκυνητές ἐρχόντουσαν καί τόν ρωτοῦσαν τόν Γέροντα ποιά ἦταν ἡ γνώμη του καί ποιόν ἐκεῖνος θεωροῦσε ἄξιο γιά νά ψηφίσουν. Ὁ Γέροντας ἔλεγε:
 -Νά ψηφίσετε ὅποιον βλέπετε ὅτι εἶναι καλύτερος, ὅποιον ἀγαπᾶ πιό πολύ τό Θεό καί τήν πατρίδα μας. Αὐτόν νά ψηφίσετε!
Τότε ἐκεῖνοι.....

 ἐπί μονίμου βάσεως τοῦ ἀπαντοῦσαν
- Γέροντα ὅλοι τό ἴδιο εἶναι.
Κι ἐκεῖνος τούς ἔλεγε:
-Βρέ παιδιά, κοιτάξτε ἐδῶ πέρα. Ὅλες οἱ ἐλιές ἴδιες εἶναι καί ὅλες ἔχουν δάκο. Ἄλλες ὅμως ἔχουν ἑκατό τοῖς ἑκατό, ἄλλες ὀγδόντα τοῖς ἑκατό, ἐνῶ ἄλλες πενήντα τοῖς ἑκατό. Ἐμεῖς, λοιπόν, ἐφόσον ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό ἐλιές πρέπει νά κοιτάξουμε ποιές ἔχουν τό λιγότερο δάκο γιατί διαφορετικά δέν γίνεται.
Καί πάντα πρέπει νά ψηφίζουμε μέ δύο κριτήρια: α) μέ τό πόσο ἀγαπᾶ ὁ ὑποψήφιος τό Θεό καί εἶναι συνειδητό μέλος τῆς Ἐκκλησίας καί β) μέ τό πόσο ἀγαπᾶ τήν πατρίδα καί ἀποβλέπει στό γενικό καλό του τόπου κι ὄχι....

 στό δικό του συμφέρον. Ἐάν κάποιος χρησιμοποιήσει κάποιο ἄλλο κριτήριο, ἐκτός ἀπό αὐτά τά δύο, τότε κινεῖται ἰδιοτελῶς καί δέν εἶναι αὐτό πού κάνει χριστιανικό. Ἀργότερα θά ἐπιτρέψει ἡ θεία δικαιοσύνη νά τό πληρώσει.

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. Χριστοδούλου Ἁγιορείτου "Ὁ γέρων Παΐσιος"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...