Παρασκευή, 23 Μαΐου 2014

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ!ΚΑΛΕΣΜΑ!

                                                          

                                                ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ                                                       ΚΑΙ 
                                                ΕΛΛΗΝΕΣ
                                   OΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
    ΔΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΕΥAΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

     Συναθροισθέντες Πατέρες του
Αγίου Όρους και Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί εν τη Αγία ημέρα του Ευαγγελισμού
της Θεοτόκου και της Εθνικής εορτής, μετά τελέσεως Θείας Λειτουργίας και
Μεγάλης και Ιεράς Παρακλήσεως, ζητώντας την ευλογία του Μεγίστου Τριαδικού Θεού,
Του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, της Υπερμάχου Στρατηγού Υπεραγίας Θεοτόκου, του
Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αρχιστρατήγου του Θεού και πάντων των Αγίων, ενώπιων των
Ιερών και Θαυματουργών εικόνων και Ιερών Συμβόλων της Ορθοδοξίας και του
Ελληνισμού μετά πολλών σημείων φανερωθέντων, παρακαλέσαμε δια την προστασία της
Ελλάδος, των Ελλήνων και Πάντων των Ορθοδόξων Χριστιανών, ζητήσαμε  την ευλογία του Θεού και ως ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
και ΕΛΛΗΝΕΣ αποφασίσαμε την υπεράσπιση της Μεγάλης Εκκλησίας της
Κωνσταντινουπόλεως από την βεβύλωση, του Ιερού Ναού Της Του Θεού Σοφίας και την
ενεργοποίηση της ενότητος απάσης της Ορθοδοξίας δια το μέγα τούτο ζήτημα.

Α. Ζητούμε την επαναλειτουργία του Ιερού Ναού Της Του Θεού Σοφίας ως Ορθοδόξου
Χριστιανικού Ναού, με την τέλεση Θείας Λειτουργίας και την επιστροφή της σε ενεργή εκκλησία της Ορθόδοξης Χριστιανικής
πίστης, την επιστροφή της δηλαδή στην Ορθόδοξη Χριστιανική λατρεία για την
οποία χτίστηκε ο Ναός της Αγίας Σοφίας, να επιστρέψει στην Ορθόδοξη Εκκλησία
και το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως , τους Νόμιμους ιδιοκτήτες
και δικαιούχους που είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ώστε
χωρίς παρεμπόδιση ή περιορισμούς  να οργανώνουμε και να τελούμε θρησκευτικές Ορθόδοξες
Χριστιανικές Θείες λειτουργίες. Αποτελλεί Περιουσία της Ορθοδοξίας αλλά και
πνευματική ιδιοκτησία ιστορικής σημασίας βάσει και των άρθρων 1,3,7,18,22,27
και 28 της Οικουμενικής διακήρυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των άρθρων
10 παράγραφος 1 και άρθρο 17 του Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμάτων της
Ευρωπαικής Ενώσεως. Επίσης δια των ως άνω άρθρων η Τουρκία εκλήθη από την
Ευρωπαική Ένωση να ανακαλέσει απόφασή της για την λειτουργία της Αγίας Σοφίας
Τραπεζούντος ως τζαμί και ομοίως πρέπει να κατανοήσει αυτό το ζήτημα και για
την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως και Νικαίας. Η Αγία Σοφία είναι χτισμένη
από τους Έλληνες Χριστιανούς Ορθοδόξους και για 1000 και πλέον  έτη έως την Άλωση της
Κωνσταντινουπόλεως του 1453 ως Χριστιανικός Ορθόδοξος Ναός λειτουργούσε.
Β. Ζητούμε από την Τουρκία να σεβασθεί,
τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως, απάντων των Ελλήνων
και πάντων των Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλήνων, Ρώσων, Σέρβων κ.α. της οικουμένης,
την αξία της ανθρώπινης προσωπικότητας και αξιοπρέπειάς μας, της ελεύθερης
αναπτύξεώς μας και της θρησκευτικής ελευθερίας, συνειδήσεως και έκφρασης αυτής
και συγκεκριμένα δια την άσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων μας και καθηκόντων
εν τω Ιερώ Ναώ της Του Θεού Σοφίας βάσει των ώς άνω άρθρων
1,3,7,18,22,27 και 28 της Οικουμενικής διακήρυξης για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και των άρθρων 10 παράγραφος 1 και άρθρο 17 του Χάρτη των
Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαικής Ενώσεως.
Γ. Ως εκ τούτων δια τον σεβασμό των ως
άνω θεμελιωδών δικαιώματων μας, καλούμε την Τουρκία να σεβασθεί τα ανθρώπινα
δικαιώματα ημών των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών, το διεθνές δίκαιο, τα ανάλογα
ψηφίσματα διαφόρων κρατών και ενώσεων και να αποσύρει το νομοσχέδιο περί
μετατροπής του Ιερού Ορθοδόξου Χριστιανικού Ναού της Του Θεού Σοφίας ως τζαμί και
να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε μουσουλμανική θρησκευτική πράξη-προσευχή εντός
του Ναού της του Θεού Σοφίας διότι θα αποτελέσει αδιαμφισβήτητα:
 1ον Προσβολή της
Ιστορικής Αλήθειας και των δικαιωμάτων του Ελληνισμού, της Ελλάδος, των δεκάδων
εκατομμυρίων Ελλήνων εν Ελλάδι και της Ελληνικής Ομογένειας ανα τον κόσμο, όπως
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Ρωσική Ομοσπονδίας, στην Ευρώπη ( Γαλλία,
Γερμανία,Μ.Βρεττανία, Ιταλία, κ.α. ) Αυστραλία, Αφρική, οι οποίοι ομογενείς
Έλληνες, είναι πολίτες διαφόρων αναφερομένων κρατών με δικαιώματα.
2ον Προσβολή των δικαιωμάτων της Ορθοδοξίας ανα την οικουμένη και των
εκατοντάδων εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλήνων, Ρώσων και άλλων αδελφών
εν Χριστώ, της Μεγάλης Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού .
3ον Κατάφορη
καταπάτηση των ως άνω ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Οικουμενικής διακήρυξης
των δικαιωμάτων του Ανθρώπου την οποία υπέγραψε και η Τουρκία, του Χάρτου των
Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαικής Ενώσεως, και εν γένει του διεθνούς
δικαίου.
4ον Προσβολή κατα του Χριστιανισμού και των δισεκατομμυρίων Χριστιανών
της Οικουμένης αλλά και
5ον Προσβολή κατα απάσης της Ανθρωπότητας, λόγω του Ιδιαίτερου συμβολισμού
αυτού του Ιερού Ναού ο οποίος είναι το ύψιστον Σύμβολον Της Σοφίας Του
Θεού  και
Πατέρα ημών ος “ τα πάντα εν Σοφία Εποίησεν...” και δια τούτο δεν  επιτρέπεται να εορτάζεται εντός αυτού του
Ναού η απαρχή γενοκτονίας καταπίεσης και καταστροφής ενός ολόκληρου Έθνους, του
Ελληνικού κατα την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως το 1453 αλλά και άλλων
μειονοτήτων, μετέπειτα στην επικράτεια της σημερινής Τουρκίας όπως Αρμενίων κ.α..
4. Αυτή η ενδεχόμενη πράξη εκ μέρους της Τουρκίας θα
εκληφθεί ως πρόκληση κατά της Ορθοδοξίας.
Διότι:
Ο Ναός Της Υπάτης Του Θεού Αγίας Σοφίας
Αποτελεί τον Κεντρικό Ιερό Ναό και Σύμβολον Θρησκευτικόν της
Ορθοδοξίας και της έδρας του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και
όλου του Χριστιανισμού ( αφού ήταν ο κεντρικός Ναός του Χριστιανισμού) αλλά και
σύμβολο για όλους τους Έλληνες ως  ο
Ιερότερος ναός της Ελληνικής Ιστορίας της ενδόξου και πάλαι ποτέ περίλαμπρης
Ελληνικής Αυτοκρατορίας του Δικεφάλου Αετού του Βυζαντίου και της πρωτευούσης
αυτής Κωνσταντινουπόλεως, εν τω οποίω Ναώ προσηύχοντο οι Προπάτορες ημών Έλληνες
προς τον Μέγιστον Τριαδικόν Θεόν, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, την Υπέρμαχο
Στρατηγό των Νικητηρίων Παναγία, τον Αρχιστράτηγον Αρχάγγελον του Θεού Μιχαήλ και προς
όλους τους Αγίους, Μαρτύρες και Ήρωες.
Αποτελεί Ιερόν Ναόν και Σύμβολον της Φωτίσεως και του
Εκχριστιανισμού των Ρώσων εν Χριστώ Αδελφών της Ρωσίας και πασών των Ρωσιών,
αφότου οι Ρώσοι προ 1000 ετών και άνω μετά του Βασιλέως Αυτών Αγίου Βλαδιμήρου
του Κιέβου ( 1015 η κοίμησις αυτού ) και προεξάρχοντος του Έλληνος Πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως και των Ελληνικών Αρχών παρηκολούθησαν την πρώτη τους Θεία
Λειτουργία η οποία τους ενέπνευσε τα θεία Νοήματα του Μεγαλείου Της Σοφίας Του
Θεού και οδηγήθηκε η Ρωσία εις την Ορθόδοξον Χριστιανική Πίστη και επιπλέον σημείον
ιστορικόν για τον εκχριστιανισμόν όλων των Σλαύων, Σέρβων κ.α.
Αποτελεί σύμβολον πολιτισμού για όλη την ανθρωπότητα λόγω του
μεγαλεπίβολου αρχιτεκτονικού αυτού μεγαλουργήματος αλλά και της υψηλής
αισθητικής έκφρασης της ευχαριστίας του Ανθρώπου προς τον Δημιουργόν Θεόν και
το μεγαλείον Αυτού.

Ας γίνει η Αγία Σοφία, σύμβολον Αναστάσεως και Οράματος Αναγεννήσεως των
Ελλήνων και της Ελλάδος, ώστε να νικησουμε οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί τις
δυσκολίες που περνά
o Ελληνικός λαός.

Ας γίνει η Αγία Σοφία, σύμβολον ενότητας της Ορθοδοξίας που ως σώμα
Χριστού θα αντιμετωπίσουμε του σύγχρονους διωγμούς στη  Συρία, Ουκρανία κ.α..

Ας γίνει λοιπόν η Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως σύμβολον Ειρήνης και
Σοφίας για όλη την Ανθρωπότητα, ώστε να αποφύγουμε τις παρούσες και ενδεχόμενες
πολεμικές συγκρούσεις και τις αναταραχές, ώστε να οδηγηθεί η ανθρωπότητα σε
καιρούς ειρηνικούς δημιουργίας συνεργασίας και αγάπης.

Αγιορείτες Πατέρες και Έλληνες
εν Χριστώ αδελφοί
Επιτροπή Ελλήνων Αγίας Σοφίας

Ο Πρόεδρος και Νομικός Σύμβουλος
Δημήτριος Μιχάκης
Πρόεδρος επί τιμή Αδελφότητος Κωνσταντινουπόλεως
Σύνδεσμος ΕλληνοΡωσικής και Ουκρανικής φιλίας
ΕΛΛΗΝΕΣ
Κοινοποιηση
Μεσοπεντηκοστής
Μεγάλης Εορτής του Ιερού Ναού Της Του Θεου Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
email: AGIASOFIA1453@GMAIL.COM

facebook Σελίδα: ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
https://www.facebook.com/AGIASOFIAELLINES
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...