Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

 Σε αυτήν την κρίσιμη ώρα για την Ελλάδα, αναλαμβάνουν την διοίκηση της χώρας πρόσωπα τα οποία δεν μας έχουν αποδείξει ότι εμπνέονται από τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, αντιθέτως κατά το παρελθόν αλλά και το παρόν, συνεχίζουν να κάνουν δηλώσεις και σχέδια τα οποία είναι αντίθετα με τις αρχές του Ελληνισμού και τις Ορθοδοξίας.
  Αναμένουμε να συμμορφωθούν άμεσα και να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, σε διαφορετική περίπτωση θα έχουν τις νόμιμες συνέπειες των ιστορικών τους ευθυνών απέναντι στο έθνος των Ελλήνων και τις Ελλάδος.

Δημήτριος Μιχάκης
ΕΛΛΗΝ.Ε.ΣRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...