Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
   Α. Καλούμε τους Έλληνες να αντισταθούν στο ξεπούλημα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος διότι πίσω από την Πώλησή της κρύβονται συμφέροντα που διεκδικούν τις αγροτικές εκτάσεις της Ελλάδος, μέρος των οποίων είναι υποθηκευμένες στην Αγροτική Τράπεζα. Ο πλούτος μίας χώρας αλλά και η ίδια της η ύπαρξη είναι τα εδάφη της και κυρίως τα καλλιεργήσιμα. Ο έλεγχος αυτών των εδαφών, περιορίζει την αυτάρκεια του Έθνους μας και της χώρας μας.
 Εμείς οι Έλληνες δεν αναγνωρίζουμε την πώληση αυτήν σε ιδιωτικά και ξένα συμφέροντα και από την πρώτη ημέρα της Ελληνικής Διακυβερνήσεώς μας θα προσφέρουμε την Γή και το Ύδωρ σε όλους τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΥΣ. Η Αγροτική Τράπεζα θα μετονομασθεί σε Ελληνική Αγροτική Τράπεζα και θα εξυγιανθεί ως Ανεξάρτητη και Εθνική.


εκ του γραφείου Ενημερώσεως ΕΛΛΗΝΕΣ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...