Κυριακή, 5 Αυγούστου 2012

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, Δ.ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, Δ.ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑTO  ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΚΚΕ!
ΔΕΝ ΤΟ ΨΗΦΙΣΕ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΠΡΑΓΜΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ)!!!

Πέμ, 26/07/2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΤΗΜΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Υποθηκεύει το μέλλον της χώρας η εκποίηση της Αγροτικής ΤράπεζαςΠρος  τον  Πρόεδρο
της Βουλής των Ελλήνων
κ. Ευάγγελο-Βασίλειο Μεϊμαράκη


Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου η κυβέρνηση φέρεται έτοιμη να αποφασίσει, αν δεν έχει αποφασίσει ήδη, τον τεμαχισμό της Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ) σε «κακή» και «καλή» τράπεζα, με την εκχώρηση της τελευταίας σε ιδιωτικό τραπεζικό όμιλο.

Επειδή ενδεχόμενες τέτοιες αποφάσεις είναι απολύτως απαράδεκτες και θέτουν σε κίνδυνο την ελληνική οικονομία συνολικά και ειδικότερα τον αγροτικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία,
Επειδή η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να προχωρά σε τέτοιου είδους μείζονες αποφάσεις και μάλιστα ερήμην της Βουλής, που υποθηκεύουν το μέλλον  της χώρας,
Ζητάμε την άμεση, πριν τη λήψη οποιασδήποτε κυβερνητικής απόφασης, σύγκληση της αρμόδιας Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να προσέλθει ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών και να ενημερώσει για το κρίσιμο θέμα της ΑΤΕ και το μέλλον της σύμφωνα με το άρθρο 41Α, παράγρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ...

ΑΡΘΡΟ 41Α ΠΑΡ 4  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Κανονισμός της Βουλής
* 'Αρθρο 41A:
**1. Για την υποβοήθηση του ασκουμένου από την Ολομέλεια ή το Τμήμα διακοπής των εργασιών της Bουλής κοινοβουλευτικού ελέγχου δύνανται οι διαρκείς επιτροπές να καλούν σε ακρόαση Υπουργούς ή και τους αρμόδιους Υφυπουργούς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με οποιαδήποτε ιδιότητα θεωρούν χρήσιμο για το έργο τους, εφόσον το αντικείμενο της ακρόασης περιλαμβάνεται στην αρμοδιότητα της οικείας επιτροπής, ενημερώνοντας και τον αρμόδιο Υπουργό αν πρόκειται για κρατικό λειτουργό.
2. H διάταξη της παρ.1 του παρόντος άρθρου κατισχύει της διατάξεως του άρθρου 133 παρ.4 του Kανονισμού. Eιδικώς οι ακροάσεις των εκπροσώπων του Yπουργείου Eθνικής 'Αμυνας και η παροχή στοιχείων απ’ αυτούς περιορίζονται σε θέματα προμηθειών των Eνόπλων Δυνάμεων της Xώρας. O Yπουργός Eξωτερικών δύναται να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών, οι οποίες αφορούν θέματα διεξαγομένων διαπραγματεύσεων εθνικής σημασίας. Για τις διαπραγματεύσεις αυτές η ενημέρωση έχει γενικό χαρακτήρα και γίνεται μόνον από τον Yπουργό.
***3. Oι κατά τις δύο προηγούμενες παραγράφους ακροάσεις διεξάγονται είτε ενώπιον των διαρκών επιτροπών είτε ενώπιον υποεπιτροπών των διαρκών επιτροπών.
***ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4. Oι ακροάσεις των κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου προσώπων είναι υποχρεωτικές μόνο αν το ζητήσουν τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών της επιτροπής.
5. Tο δικαίωμα της προηγούμενης παραγράφου προς ακρόαση δύναται να ασκείται μία φορά το μήνα το πολύ σε δύο (2) συνεχόμενες συνεδριάσεις. H σχετική πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και την ιδιότητα του προσώπου που προτείνεται για ακρόαση και το θέμα για το οποίο καλείται να παράσχει πληροφορίες και στοιχεία.
****6. Κατά την ακρόαση κάθε προσώπου υποβάλλουν ερωτήσεις ο Πρόεδρος της Επιτροπής και τρεις Βουλευτές από το πρώτο σε δύναμη κόμμα, δύο Βουλευτές από το δεύτερο και ανά ένας Βουλευτής από τα υπόλοιπα σε δύναμη κόμματα και οι αρμόδιοι Υπουργοί. Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι συγκεκριμένες και περιορίζονται αυστηρώς στο θέμα της πρόσκλησης. Η επιτροπή μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των ερωτώντων, την κατανομή και τη σειρά καθενός μετά πρόταση του Προέδρου της. Για τις συνεδριάσεις αυτές δεν ισχύει το άρθρο 37 παρ. 2.
*****7. Mετά την ακρόαση των κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου προσώπων, η επιτροπή ή η υποεπιτροπή μπορεί να συντάσσει έκθεση. Στην έκθεση καταχωρίζονται και οι απόψεις της τυχόν μειοψηφίας. H έκθεση μπορεί να περιέχει συστάσεις προς οποιαδήποτε αρχή, πλην της δικαστικής, καθώς και διαπιστώσεις ή κρίσεις για υπόθεση η οποία απασχόλησε την επιτροπή.
***8. H έκθεση υποβάλλεται στην Ολομέλεια και καταχωρίζεται στα πρακτικά της Bουλής. Aκολούθως και εφόσον ζητηθεί από τη μειοψηφία εγγράφεται σε ημερήσια διάταξη κοινοβουλευτικού ελέγχου και συζητείται κατά προτεραιότητα σε μία συνεδρίαση, με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 137, χωρίς τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.


* Προστέθηκε στις 13.9.1989 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 200 Α' /15.9.1989)
** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.1993), στις 6.12.2001 (ΦΕκ 284 Α' /18.12.2001), στις 25.6.2008 (ΦΕΚ 126 Α' /2.7.2008) και στις 27.4.2009 (ΦΕΚ 66 Α' /4.5.2009) με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής
*** Τροποποιήθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001)
**** Προστέθηκε στις 6.12.2001 με απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 284 Α' /18.12.2001)
***** Τροποποιήθηκε στις 25.11.1993 (ΦΕΚ 200 Α' /26.11.1993) και στις 6.12.2001 (ΦΕκ 284 Α' /18.12.2001)με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

   ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΝ ΤΑ 2/5 ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΗΤΑΝ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ (2/5) Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΚΑΝΕ Ο,ΤΙ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ.ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ!!!ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΟΧΗ!ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ; ΤΙ ΣΚΟΠΟ ΕΧΟΥΝ; ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΞΕΚΑΘΑΡΑ;ΤΕΡΜΑ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ!!!
Το αίτημα συνυπέγραψαν μόνο οι 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ,οι 3 βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων και οι 2 του ΚΚΕ.

Αντίθετα, οι 2 βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ., οι 6 του ΠΑΣΟΚ, οι 23 της Ν.Δ. και οι 3 της Χρυσής Αυγής,μπλόκαραν την διαδικασία.
Έτσι,έως τώρα, από τους 51 βουλευτές, τη σύγκληση της Επιτροπής είχαν ζητήσει οι 17 και χρειάζεται να υπογράψουν τουλάχιστον άλλοι δύο βουλευτές για να συμπληρωθούν τα 2/5.
ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ , ΣΥΡΙΖΑ , ΚΚΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΜΠΟΔΙΣΕ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
«Επειδή ενδεχόμενες τέτοιες αποφάσεις είναι απολύτως απαράδεκτες και θέτουν σε κίνδυνο την ελληνική οικονομία συνολικά και ειδικότερα τον αγροτικό πληθυσμό και την αγροτική οικονομία,
Επειδή η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να προχωρά σε τέτοιου είδους μείζονες αποφάσεις και μάλιστα ερήμην της Βουλής, που υποθηκεύουν το μέλλον  της χώρας,
Ζητάμε την άμεση, πριν τη λήψη οποιασδήποτε κυβερνητικής απόφασης,
σύγκληση της αρμόδιας Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να προσέλθει ο αρμόδιος υπουργός Οικονομικών και να ενημερώσει για το κρίσιμο θέμα της ΑΤΕ και το μέλλον της σύμφωνα με το άρθρο 41Α, παράγρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής.»

Ακολουθούν οι ανακοινώσεις των 3 κομμάτων που αντέδρασαν (ελαχιστα κατ εμάς ) ΣΥΡΙΖΑ , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΚΚΕ ΠΛΗΝ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ.
ΚΚΕ
Την παρουσία του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής προκειμένου να ενημερώσει για το θέμα της Αγροτικής Τράπεζας ζητούν οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και Θεοδόσης Κωνσταντινίδης.
Όπως αναφέρουν σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αντώνη Μπέζα «η πώληση της Αγροτικής Τράπεζας δεν έχει σχέση με τη διαχείριση του χρέους αλλά με τη συνολικότερη προώθηση των στρατηγικών επιλογών του μεγάλου κεφαλαίου».
Οι βουλευτές του ΚΚΕ κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «έχει αποφασίσει να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς στην ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας στα πλαίσια των δεσμεύσεων που έχει από τα μνημόνια και την πολιτική της ΕΕ για την απελευθέρωση των αγορών».
Προειδοποιούν, τέλος, ότι «η εξέλιξη αυτή θα έχει τραγικές συνέπειες για τους εργαζόμενους στην Τράπεζα, τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους αγρότες που οδηγούνται στο ξεκλήρισμα με την Κοινή Αγροτική Πολιτικήτης ΕΕ».
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΡΙΖΑ
Την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής θα ενημερώσουν σήμερα ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γ. Προβόπουλος μαζί με τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα, για το θέμα της μεταβίβασης της Αγροτικής Τραπέζης στην Τράπεζα Πειραιώς.
Η ενημέρωση πραγματοποιείται έπειτα από σχετικό αίτημα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΚΚΕ.Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη και τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, Αντώνη Μπέζα, ζήτησαν να παραστεί στη σημερινή συνεδρίαση και ο διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας, Θεόδωρος Πανταλάκης.
“Η παρουσία του στην Επιτροπή, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του για την πορεία και την κατάσταση της ΑΤΕ, κρίνεται για προφανέστατους λόγους όχι μόνο χρήσιμη αλλά απόλυτα απαραίτητη και αναγκαία”, υπογραμμίζεται στην επιστολή.
  

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ  ΜΕΣΩ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Αν ισχύει κάτι άλλο αναμένουμε απαντήσεις!!!που δεν νομίζουμε...

Και για να ξεκαθαρίσουμε, θεωρουμε ότι η άθλια κατάσταση στην Ελλάδα οφείλεται σε όλα τα κόμματα!!!ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ , ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ, ΛΑΟΣ, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ.ΑΙΣΧΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΑ
•    Ποιο είναι το τίμημα; Μήπως τελικά  έτσι απλά χαρίζεται μια δημόσια τράπεζα σε μια ιδιωτική για να σωθεί η ιδιωτική; Έχουν αναλογιστεί τις τεράστιες ευθύνες τους;  -Γιατί αιφνιδίασαν  όχι μόνο  τον ελληνικό λαό αλλά και τη Βουλή με μια αδιαφανή και άτυπη διαδικασία, που  ξεκίνησε στις 27/7/2012 και ολοκληρώθηκε την ίδια ημέρα με τη δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ.;

• Γνωρίζουν τι έχει συμβεί στις περιπτώσεις που οι ιδιωτικές τράπεζες μπήκαν στον αγροτικό χώρο; Κυριολεκτικά εξαφάνισαν οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα.

•  Με ποια κριτήρια έγινε ο διαχωρισμός σε καλή και κακή τράπεζα και με ποιες διαδικασίες επέλεξαν την Τράπεζα Πειραιώς; 

• Αναλογίστηκαν ότι το 40% της ελληνικής γης που είναι υπέγγυα στην ΑΤΕ ενδέχεται να βγει στο σφυρί, αφού έχει συνδεθεί με τα εγγυημένα δάνεια, πόσω μάλλον όταν ένα μεγάλο μέρος αυτής της περιουσίας έχει υποθηκευθεί με ειδικούς προνομιακούς όρους για την ΑΤΕ;

• Γνωρίζουν ότι όλες οι μεταποιητικές δραστηριότητες του χώρου, όπως η ΔΩΔΩΝΗ, οι βιομηχανίες ζάχαρης κ.λπ. θα οδηγηθούν στο Ταμείο Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, δηλαδή θα ξεπουληθούν με τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα της περιφέρειας;

ΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝ.Ε.Σ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!ΝΑ ΧΩΡΗΣΕΙ Η ΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΡΙ!

ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...